Amserlenni

Dyn ni eisiau creu amserlen rheilffordd genedlaethol gwych


Ar hyn o bryd, dyn ni wedi gorffen amserlenni i Gymru a Gogledd Orllewin Lloegr a gwaith i'w wneud amserlenni yn Yngogledd Ddwyrain Lloegr wedi ddechrau. Dewis y llwybr bo' ti eisiau o'r rhestr, ac os mae gen ti syniad neu sylw, pam lai cysylltu a^ ni. Mae ddrwg gennon ni, ond mae'r amserlenni sydd ar gael yn saesneg yn unig, ar hyn o bryd.
We are aware of some inaccuracies in recent issues of industry data. This mainly affects S.Wales & some Northern routes. We're working on an algorithm to find & rectify these.